FRANSA’DA DİL OKULLARI

Neden Fransa’da dil eğitimi?

Fransa’da dil eğitimi almak için 8 iyi gerekçe

1. Fransızca bir dünya dilidir. Dünya genelinde 200 milyondan fazla insan Fransızca konuşmaktadır. Fransızca İngilizceden sonra dünya genelinde öğrenilen ve konuşulan ikinci yabancı dildir.

2. Fransızca iş hayatı için önemlidir. İngilizce yanında Fransızca bilmek kariyerinizde büyük fark yaratır. Fransız ve Fransızca kullanılan diğer ülkelere (Kanada, İsviçre, Belçika ve Kuzey Afrika ülkeleri) ait pek çok firmanın Türkiye bazlı operasyonlarında işe alımlarda İngilizce yanında Fransızca bilgisi de istenmektedir.

3. Fransızca kültür dilidir. Fransızca aşçılık, moda, tiyatro, mimarlık gibi pek çok alanda ortak kullanılan dildir. Fransızca bilmek pek çok eseri orjinalinden okumayı, pek çok şarkı ve tiyatro eserini orjinal olarak dinlemeyi sağlar.

4. Fransızca seyahat ve turizm dilidir. Fransa dünyanın en çok turist alan ülkelerinin başında gelmektedir. Fransızcayı birazcık bile bilmek Paris veya Güney Fransaya yapacağınız seyahati çok daha anlamlı ve kolay hale getirecektir. Ayrıca Fransızcanızı İsviçre, Kanada ve pek çok Afrika ülkesine yapacağınız seyahatlerde de kullanmaya devam edersiniz.

5. Fransızca yüksek öğretim dilidir. Dünyanın pek çok ünlü işletme okulu Fransada yer alır ve Fransızca eğitim sunarlar.

6. Fransızca uluslarası diplomasi dilidir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UNESCO, NATO, Kızıl Haç gibi pek çok kurumda resmi dildir.

7. Fransızca teknoloji dilidir.  İngilizce ve Almancadan sonra internet üzerinde en çok kullanılan üçüncü dildir.

8. Fransızca romantizmin ve aşkın dilidir. Ritmik ve melodik ses yapısı ile dinlenmesi en keyifli olan dil denebilir.

 

Fransa’da Fransızca öğrenmek için daha yüzlerce sebep sayılabilir. Aşağıda sadece edebiyat cephesinde dünya kültür mirasına bırakılan bir kaç örnek; Resim, Felsefe, mimari, Paris…Evet Fransızca sadece bir dil değildir!

Montaigne, dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini vermiş ve bu türün kurucusu kabul edilmiştir. İnsanı, özellikle de kendini büyük bir açık sözlülükle anlattığı, dünya edebiyatının başyapıtlarından olan “Denemeler” adlı yapıtı için: “Ben kitabımı yazdığım kadar, kitabım da beni yazdı.” demiştir.

Jean de La Fontaine, Fabl türündeki masallarıyla tanınmıştır. Masallarında, hayvanlara ahlaki karakterler yükleyerek onların kişiliklerinde bazı insan karakterlerini eleştirmiş, ahlak dersi vermeye çalışmıştır. Yapıtlarını herkesin anlayabileceği bir dille kaleme almıştır. Canlı, incelik ve nükte dolu bir söyleyişi vardır. Masallarını “Fabllar” adlı yapıtında toplamıştır.

Pierre Corneille, Tragedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. Klasik tragedyanın kurallarına -akla uygunluk ve yer, zaman, olay birliği hariç-uymaktan kaçınmıştır. “Le Cid” adlı tragedyasıyla sert eleştirilere hedef olmuş, “Cid Tartışması” olarak anılan ünlü tartışmanın çıkmasına neden olmuştur.
Eserleri: Le Cid, Horace, Cinna, Heraclius, Polyeucte, Rodogune: Tragedya

Jean Racine, Tragedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. İlk oyunlarını, Corneille’in etkisinde yazmıştır; ancak Corneille’in tersine o, klasik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. “İskender” adlı tragedyasıyla ünlenmiştir. Camaille, tragedyalarında, erkek karakterleri daha baskın gösterirken; o, kadın ruhunun karmaşıklığını kullanarak kadın karakterleri daha baskın duruma getirmiştir.
Eserleri: Andromak, Davacılar, İskender, Phedre, Berenice, Britannicus: Tragedya

Jean-Baptiste Poquelin, daha bilinen adıyla Molière, komedya türünde yapıtlarıyla tanınmıştır. Komedyalarında, toplum ve insandaki gülünç âdetleri, çirkin ve kötü huyları, kusurları sergileyerek, güldürerek düşündürmeyi, eğlendirerek öğretmeyi amaçlamıştır. “Gülünç Kibarlar” adlı oyunuyla büyük beğeni toplamıştır. Eski Yunan dönemi yapıtlarından da yararlanarak yeni bir komedya türü geliştirmiştir. “Hastalık Hastası” oyunu oynanırken sahnede fenalık geçirmiş ve evine götürüldükten hemen sonra ölmüştür.
Eserleri: Savruk,Gülünç Kibarlar,Kadınlar Mektebi,Tartuffe Cimri, Kibarlık Budalası, Adamcıl, Zoraki Tabip, Scapin’in Dolapları, Hastalık Hastası: Komedya

Jean-Jacques Rousseau, Fransız İhtilali’nin fikri hazırlayıcılarındandır. Yapıtlarında erdemi, özgürlüğü ve eşitliği savunmuştur. Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan ‘Toplum Sözleşmesi” öğretisiyle tanınmıştır.
Eserleri:
İtiraflar, Toplum Sözleşmesi: Düşünce
Emile: Roman

François-René de Chateaubriand, Romantizm akımının öncülerinden sayılır. Fransız İhtilali’ne karşı “gerici” fikirlerin adeta bir temsilcisi gibi tanınmıştır. İlk zamanlarında dine tamamen kayıtsız kalmış, annesinin ölümü üzerine dine yönelmiştir. “Atala ve Rene” adlı romanında, romantik olmasının yanı sıra ilkel bir sevda masalını dile getirmiştir.
Eserleri:
Devrimler Üzerine Deneme: Deneme
Atala ve Rene: Roman

Lamartine, Fransa’da klasisizmden romantizme geçişin ilk şairlerindendir. Fransız şiirine yeni ve canlı bir yapı kazandırmıştır. İlk şiirlerinin yer aldığı “Şairane Duyuşlar” adlı yapıtıyla ün kazanmasına ve genç romantikler tarafından üstat ilan edilmesine rağmen, o bunları bir yana bırakarak diplomatik kariyer yapmak gayesiyle politikaya atılmıştır. Şiirin yanı sıra kısa öyküler, tarihi ve siyasi yazılar kaleme almıştır.
Eserleri: Şairane Duyuşlar, Tefekkürler: Şiir m Graziella: Roman

Alexandre Dumas Père, Fransız edebiyatının romantik yazarlarındandır. Yaşamı boyunca çoğu roman, inceleme, dram türünde çok sayıda yapıt ortaya koymuştur. Edebiyat alanında önce oyunlar yazarak ünlenmiş; fakat kalıcılığını tarihsel macera romanlanyla sağlamıştır. “Üç Silahşörler” ve “Monte Kristo Kontu” tarihsel macera romanlarının en güzel örnekleridir.
Eserleri: Üç Silahşörler, Monte Kristo Kontu, DemirMaske: Roman

Victor Hugo, Fransa’da romantizmin sözcüsü sayılmış, yapıtlarında yurt ve insan sevgisi temalarını işlemiştir. “Cromwell” adlı dramının önsözünde romantizmin temel ilkelerini açıklamış, romantizmin önde gelen ismi olarak anılmıştır. Romantik dramın kurucusudur. “Cromwell” ve “Hernani” adlı dramları, Paris’te, isyana benzer bir heyecan uyandırmıştır. “Hernani” adlı oyunun oynanmasından sonra romantiklerle klasik edebiyat taraftarları arasında “Hernani Savaşı” denilen tartışma başlamış ve bu tartışma romantiklerin “klasisizm” karşısında kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. İlk romanı “Nötre Dame’ın Kamburu’ndan sonra, çok sayıda şiir, piyes ve roman yazmıştır. “Sefiller” adlı romanında toplumdan dışlanmış insanların dünyalarını gözler önüne sermiştir.
Eserleri: Sefiller, Nötre Dame’ın Kamburu: Roman Cromwell, Hernani: Tiyatro

Balzac, Fransa’da romantizmin hâkim olduğu dönemde realizmin öncülüğünü yapmıştır. İlk romanı olan “Köylü İsyanı” adlı yapıtı, tanınmasını sağlamıştır. 1834te, gerçekçiliğin başyapıtı kabul edilen “Goriot Baba”yı yayımlamıştır. Yapıtlarında, döneminin siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunlarının birey üzerindeki etkilerini işlemiştir. Toplumsal bir tanrı yazmak için bütün yapıtlarını “İnsanlık Komedyası” adı altında toplamıştır.
Eserleri: Goriot Baba, Vadideki Zambak, Eugenie Grandet, Otuz Yaşındaki Kadın, Köylü İsyanı, Köy Hekimi, İki Gelinin Hatıraları: Roman

Stendhal, romanlarında realizmin etkisiyle gerçekçi ruh tahlillerine yönelmiş; gördüklerini olduğu gibi, süslemeden, yalın bir dil ve üslupla aktarmıştır. İnsanı, içinde yaşadığı sosyal çevreden koparmadan vermiştir. 1830’da “Kızıl ve Kara”; 1839’da “Parma Manastırı” adlı romanlarını yayımlamıştır. Yetkin yapıtlar ortaya koymasına rağmen çağında yeteri kadar anlaşılamamış, kendisinden sonra gelenler tarafından keşfedilmiş ve birçok sanatçı üzerinde etkili olmuştur. Roman anlayışını: “Roman, anayolda gezen bir aynadır. Bir an göklerin mavisini, bir an ayak altındaki çamurlu su birikintilerini yansıtır.” sözleriyle dile getirmiştir.
Eserleri: Kızıl ve Kara, Parma Manastırı: Roman İtalya Hikâyeleri: Öykü

Émile François Zola, Natüralizmin kurucusu ve en önemli temsilcisidir. “Rougen Macquartlar” adlı roman dizisiyle Fransa toplumunun derinlemesine bir çözümlemesine girişmiştir. Bu dizi, en tanınmış romanları “Nana”, “Germinal”, “Toprak” ve “Meyhaneci”yi de kapsar. Natüralizmi, gerçekçiliğin sıradanlaştığı ve etkisini yitirdiği bir dönemde, kendi yöntemleriyle diğerleri arasındaki ayrımı belirtmek için kullanmıştır.
Eserleri: Meyhane, Germinal, Nana, Toprak: Roman 03 Rugen Macquartlar: Dizi roman

Maupassant, öykü türünde olaya dayalı “Maupassant tarzı” öykü denilen bir çığır açmıştır. Natüralizmden etkilenmiş, daha çok, öykü türünde başarılı yapıtlar ortaya koymuştur. Yapıtlarında biçim, gözlem, içerik ve derinlik büyük bir uyum ve doğallıkla yer alır.
Eserleri:
Ay Işığı, Tombalak, Kartopu: Öykü
Kalbimiz, Bir Hayat, Ölüm Kadar Acı: Roman

Fransa’da Yaşam Koşulları ve Konaklama

Avrupa’nın en köklü geçmişine sahip olan ve yıllarca dünyanın kültür merkezi olarak görülmüş olan Fransa’da; Paris, Nice, Cannes, Bordeux gibi şehirler dil okulların da en yoğun olduğu bölgeler olarak sayılabilir. Her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Fransa Fransızca’nın öğrenilebileceği en uygun ülkedir.
Okullar çoğunlukla aile yanında konaklama seçeneği sunarlar. Ayrıca çeşitli öğrenci hostelleri bulmak da mümkündür. Yabancı öğrencilerin çalışma izni yoktur.

Fransa’da dil eğitim vizesi

Fransa’da dil eğitimi almayı planlayan öğrencilerin vize başvuruları sırasında Türkiye’de almış oldukları Fransızca eğitimini belgelemeleri istenir.

Vize İçin Gerekli Evraklar
Eksiksiz olarak doldurulmuş Schengen Visa formu
İki adet güncel ve usulune uygun fotoğraf (Normal fotoğraf kağıdına renkli baskı olmalıdır, 35mm genişlik ve 45mm yüksekliğe sahip olmalıdır. Fotoğrafı çekilen kişinin yüzü objektife bakmalıdır ve başı düz olmalıdır; yüzün boyutu çenenin altından alına kadar (saçlar dahil) 25 ile 30 mm arasında olmalıdır. Son altı ay içerisinde çektirilmiş olmalıdır.)
Son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, en az iki adet boş vize sayfası olan, geçerlilik süresi talep edilen vize süresinin bitiminden en az 3 ay uzun olan pasaport.
Eğer eski tip bir pasaport sahipseniz pasaportunuzun 2,3,4,5,38 ve 60. sayfalarının birer fotokopisi
Eğitim durumunuzu gösterir belge
Daha evvel Shengen vizesi aldıysanız o vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi
Nüfus cüzdanınızın fotokopisi (önlü arkalı)
Talep ettiğiniz vize süresini kapsayan 30.000 Euro luk seyahat sigortası (http://www.fransizvizesi.com/Content/Pages/vize7.aspx#Dikkat )
Okul Müdürü tarafından imzalı seyahat sebebini, süresini, konaklama detaylarını belirten bir belge. Ek olarak seyahate katılacak olan kişilerin listesi (öğrenciler ve seyahate iştirak edecek olanlar)
18 yaşının altında olanlardan ailelerinden güncel izin belgesi
Gidiş-Dönüş Uçak bileti veya otobüs rezervasyonu
Kaynaklarınızı ve/veya ekonomik durumunuzu belirten belgeler
Dosya işleminizi kolaylaştırabilecek her türlü belge dosyanıza eklenebilir (vize bulunan eski pasaportunuz, vs…).
Uçak bileti rezervasyonunun belgesi
Öğrenci velisinin ekonomik durumunu gösterir belge
60 Euro +24.5 Euro vize basvuru ücreti

Öğrenci iseniz
Okul Kaydı ve okul kimlik kartı
Ebeveynlerin iş statüsünü belirten belge
Maddi gelir kaynaklarını gösterir belgeler
Çalışmayanlar ve Ev hanımları
Geçimlerini nasıl sağladıklarına dair belgeler veya eşlerinin iş evrakları
Aile bağınızı belirten resmi belge (Evlilik Cüzdanı, Aile kütük belgesi, vs
Memurlar veya bir iş yerinde çalışanlar

Vergi Levhası
İlgili meslek derneğine kayıt belgesi veya faaliyet belgesi
Sigorta (SSK) giriş bildirgesi (Bir yılı doldurmayanların eski işe giriş bildirgesi)
Son maaş bordrosu
Dört aylık sigorta prim bordrosu
Kişisel banka hesap cüzdanı ve son üç aya ait hesap ekstresi
Tapu ve benzeri geçim durumunu gösteren ek belgeler

İNGİLTERE'DE YAZ OKULLARI
İSPANYA'DA DİL OKULLARI
Author Info

zafer

Yorum Yapılmamış

Bu Yazıya Yorum Yapın